آموزش تعریف کردن سیاست های امنیتی در شبکه های workgroup و domain . آموزش شخصی سازی اکانت کامپیوتر و کاربران آن با استفاده از سیاست های امنیتی.
تعیین محدودیت دسترسی برای کاربران و …

ساده ترين نوع دسته بندي منطقي مي‌باشد که کامپيوتر ها را در يک گروه کاري قرار مي دهد تا بتوانند از منابع يکديگر استفاده کنند.
به اين دليل به اين شبکه ها Peer-To-Peer گفته مي شود که هر کامپيوتر هم مي تواند نقشServer داشته باشد و هم نقش Client.

امنیت سیستم عامل
امنیت سیستم عامل یونیکس
امنیت سیستم عامل اندروید
امنیت سیستم عامل ویندوز