جنس صدا: خانم

گویندگی انواع تیزر به صورت حرفه ای

گویندگی انواع مستند به صورت حرفه ای و استاندارد

ضبط صدا با کیفیت خوب