تخصص: نویسنده فیلمنامه های داستانی، انیمیشن، فیلم کوتاه، فیلم بلند، داستانی، مستند

نریشن،

داستان کوتاه

مقاله ادبی در انواع حوزه ها

سوابق: تجربه تعداد بسیار زیادی فیلمنامه کوتاه دانشجویی و نیمه حرفه ای

فیلم نیمه بلند

تجربه کارگردانی،و عکاسی سینمایی

شیوه انجام: از کنش به شخصیت و از شخصیت به داستان و از داستان به فیلمنامه یا رمان میرسم