سلام،

تعدادی متن و ویدئوی آموزشی به زبان فارسی در حوزه الکترونیک در آموزشگاه ما تهیه شده است.

ما نیاز داریم این آموزش‌ها به زبان انگلیسی ترجمه شوند.

کیفیت این ترجمه از نظر تمام اصول ترجمه بسیار مهم است چون قرار است به افراد انگلیسی زبان ارائه شود و قاعدتا وجود ضعف در ترجمه باعث کاهش اعتبار و اثرگذاری آن خواهد شد.

بنابراین لازم است نه تنها این ترجمه از نظر گرامری و انتخاب لغت مناسب باشد، بلکه نوع ادبیات به کار گرفته شده هم باید متناسب با موضوع و همچنین نوع بیان مدرس دوره باشد.

همچنین بخش‌هایی از پروژه برای اطمینان از کیفبت آن، توسط یک فرد انگلیسی زبان (native) مجددا بررسی خواهد شد.

لطفا به این نکته توجه داشته باشید که ترجمه انگلیسی ویدئوها قرار نیست به صورت زیرنویس استفاده شوند. بلکه متن ترجمه شده شما قرار است مجددا توسط مدرس دوره، مشابه آموزش فارسی اولیه، بر روی ویدئوها خوانده شود.

 
این یک پروژه نسبتا بزرگ است که فاز اول (پایلوت) آن، فقط سه نمونه از متن‌ها و دو نمونه از ویدئوها است.

این فاز توسط حداکثر پنج نفر به طور جداگانه انجام خواهد شد، و از میان این پنج نفر، یک یا دو نفر برای فاز اصلی انتخاب می‌شوند.

تعریف فاز اول پروژه:

ترجمه فارسی به انگلیسی دو ویدئوی زیر:

https://www.aparat.com/v/eW8Bm

https://www.aparat.com/v/bOUSp

ترجمه فارسی به انگلیسی سه متن زیر:

https://faradandish.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-fpga-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-fpga/

https://faradandish.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%b7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-vhdl/

https://faradandish.com/product/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-fpga-2/

توجه: لطفا در صورتی که تمایل به انجام فاز اول پروژه دارید، دو دقیقه اول از ویدئوی زیر را به عنوان نمونه به انگلیسی ترجمه و ارسال کنید:

https://www.aparat.com/v/2o5DN

با تشکر